ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

1. TARAFLAR

a) www.ommshop.art internet sitesinin (“www.ommshop.art”) faaliyetlerini yürüten ŞARKİYE MAHALLESİ TÜRKMEN HOCA SOKAK NO: 15 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR adresinde mukim POLART SANAT ORGANİZASYONLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirketimiz")  

b) www.ommshop.art’a Üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin (“Sözleşme”) konusu Şirketimiz’in sahip olduğu internet sitesi www.ommshop.art‘tan Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Şirketimiz’in, www.ommshop.art üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Şirketimiz’in, www.ommshop.art üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Şirketimiz’e ait www.ommshop.art adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Şirketimiz adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Şirketimiz, www.ommshop.art ve/veya mağaza içi kasa, kiosk, telefon ve tabletler üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.ommshop.art’ta yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. www.ommshop.art bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Şirketimiz tarafından belirlenecek ve www.ommshop.art’ın ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Şirketimiz, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.ommshop.art’ta yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.ommshop.art’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, Şirketimiz’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda Şirketimiz’e vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir. Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, Şirketimiz tarafından kendisine verilmiş olan ve kendisine ait olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirketimiz’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirketimiz’in söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde,  her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye ait olacaktır.

4.3. Üye, www.ommshop.art’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, www.ommshop.art ‘ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Şirketimiz ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.ommshop.art üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirketimiz’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.ommshop.art ‘ta üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirketimiz ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirketimiz’in Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Şirketimiz, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ommshop.art ‘ın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirketimiz'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirketimiz’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirketimiz’in Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.8. Şirketimiz’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyeliği iptal etme ve hesabı silme işlemi, Üye tarafından e-posta adreslerine e-posta göndermek,  telefon numarasını aramak suretiyle yapılabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirketimiz’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.9. www.ommshop.art ’ta bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.ommshop.art ‘ın sunumu Şirketimiz’in ya da Şirketimiz’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.10. Şirketimiz tarafından www.ommshop.art ‘ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Toplanan bilgileriniz ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için www.ommshop.art ‘ta yer almakta olan aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.

4.11. Şirketimiz, www.ommshop.art kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Şirketimiz, Üye’nin www.ommshop.art üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitesinde yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında Üye’nin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

4.12.Şirketimiz, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirketimiz’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirketimiz’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Detaylı bilgi için www.ommshop.art ‘ta yer almakta olan aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.

4.13. www.ommshop.art ‘ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.14. Şirketimiz, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.15. Şirketimiz, www.ommshop.art’ta mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.ommshop.art ‘ı kullanma koşulları ile www.ommshop.art’ta sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.ommshop.art’ı ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.ommshop.art ’ta yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.ommshop.art ‘ın kullanımı ya da www.ommshop.art ’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Şirketimiz, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.16. Şirketimiz, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, site üzerinden  bilgilendirme yapılmak  sureti ile  üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.17. Taraflar, Şirketimiz’e ait tüm bilgisayar ve ticari kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.18. Şirketimiz, işbu Sözleşme uyarınca, ^üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.ommshop.art ‘ın ilgili bölümden ve/veya Şirketimiz’in Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz, www.ommshop.art kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Şirketimiz, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

Şirketimiz, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonim hale getirerek kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.19. www.ommshop.art üzerinden, Şirketimiz’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.ommshop.art üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. Şirketimiz bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Şirketimiz’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.20. Şirketimiz, www.ommshop.art ‘ta mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.ommshop.art ’ta üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.ommshop.art ’ta muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.ommshop.art ’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile www.ommshop.art ’ta yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.ommshop.art ’ta yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Şirketimiz’in www.ommshop.art ’ta mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

5. DEVİR

Şirketimiz, bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirketimiz işbu Sözleşme’yi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirketimiz açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirketimiz’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirketimiz tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirketimiz, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup; Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR